sobota, 27 listopada 2010

Koziorożec / Capricorn


Dzień ten niesie Ci sporą zmianę a będzie to zmiana w Tobie. Być może nawet znajdziesz się w sytuacji, w której stwierdzisz, że umarło Twe stare „ja” i narodziło się nowe. Jeśli nie czujesz się zbyt pewny w tej nowej sytuacji, to pamiętaj, że tak naprawdę jedyną pewną rzeczą jest ZMIANA / This day brings you huge change and it will be a change in you. You may even find yourself in a situation where you find out that that the old YOU died and new YOU was born. If you do not feel too confident with this new situation, remember that really the only thing certain in this world is the CHANGE.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz