poniedziałek, 20 lutego 2012

jak żyć? / how to live?jak żyć? / how to live?

I almost always do not live

Steven Spielberg nie żył w listopadzie, ale teraz tak/ Steven Spielberg was dead in November, but now he's alive

wtorek, 14 lutego 2012

powrót Lorda Sikuna / return of Lord Sikun

atak owada / insect's attack

jestem jako meduza, włosy wężowate i zamieniam Cię w kamień / I am Medusaserpentine hair I have and turn you into a tone

Star Wars 752: powrót Lorda Sikuna/ Return of Lord Sikun

i Żubra