piątek, 23 marca 2012

podejdź bliżej / come closer

wpłynąłem na suchego przestwór oceanu...

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.
(Adam Mickiewicz, Stepy Akermańskie) 

 
I entered the dry waters of an open sea;

My carriage like a canoe plunges in the green
Deep of flowery meadows and passes between
The coral isles of brier and laburnum tree.
(Adam Mickiewicz, The Akkerman Steppe, translated by A.Kreczmar)

idźcie przez zboże, we wsi Moskal stoi / go through the grain, Moskals stand in the village (Wyspianski)

niedziela, 4 marca 2012

wiosna naparza na mieście / spring is coming to town.

wolę Kotku.Dżordż Busz

późne rokokoko

Łelolo joł!

ach ty Miśku ty!

twórca i tworzywo

sobota, 3 marca 2012

dUpa ROMAna 2
SHE IS NOT AN ANGEL :)

düpa Romana 1


albo jak wypstrykać 8GB nieostrych zdjęć/ or how to take 8GB of blurred photos