sobota, 27 listopada 2010

Kot Majonez nowolipieje / Majonaise the Cat novolipes


Koziorożec / Capricorn


Dzień ten niesie Ci sporą zmianę a będzie to zmiana w Tobie. Być może nawet znajdziesz się w sytuacji, w której stwierdzisz, że umarło Twe stare „ja” i narodziło się nowe. Jeśli nie czujesz się zbyt pewny w tej nowej sytuacji, to pamiętaj, że tak naprawdę jedyną pewną rzeczą jest ZMIANA / This day brings you huge change and it will be a change in you. You may even find yourself in a situation where you find out that that the old YOU died and new YOU was born. If you do not feel too confident with this new situation, remember that really the only thing certain in this world is the CHANGE.

niedziela, 14 listopada 2010

Rak / Cancer


Otworzą się przed Tobą nowe możliwości. Będzie ich wiele. Dokonaj wyboru zwracając się do swego wnętrza i posłuchaj głosu intuicji. / New possibilities will open up. Many of them. Make your choice, turning into your own inside and listen to the voice of intuition.

piątek, 12 listopada 2010

I love the way you're waiting / Kocham sposób w jaki czekasz
Oh, I love the coal / Och, kocham węgiel
I love the way you're waiting / Kocham sposób w jaki czekasz
I love your kind patience / Kocham życzliwą Twą cierpliwość

Oh dust and water / Och, pył i woda
Water and dust / Woda i pył

Did you think I'd leave you here / Czy myślisz, że zostawię cię tutaj
Forever / Na zawsze

Dust and water / Pył i woda
Water and dust / Woda i pył

How long can dust wait / Jak długo może czekać pył
Ask the moon / Zapytaj księżyc
But ask him soon / Ale zapytaj go szybko

Dust and water / Pył i woda
Water and dust / Woda i pył

(Anthony Hegarty)