piątek, 12 listopada 2010

I love the way you're waiting / Kocham sposób w jaki czekasz
Oh, I love the coal / Och, kocham węgiel
I love the way you're waiting / Kocham sposób w jaki czekasz
I love your kind patience / Kocham życzliwą Twą cierpliwość

Oh dust and water / Och, pył i woda
Water and dust / Woda i pył

Did you think I'd leave you here / Czy myślisz, że zostawię cię tutaj
Forever / Na zawsze

Dust and water / Pył i woda
Water and dust / Woda i pył

How long can dust wait / Jak długo może czekać pył
Ask the moon / Zapytaj księżyc
But ask him soon / Ale zapytaj go szybko

Dust and water / Pył i woda
Water and dust / Woda i pył

(Anthony Hegarty)

2 komentarze: