czwartek, 6 stycznia 2011

zły film to dobra droga do wiśniówki /a bad movie is a good way to cherry brandy

Musetti, mio cafe...

klasyczna lorneta / classic binocular

Frau ocenia barwę, przejrzystość, gęstość... / Frau evaluates color, clarity, density ...

test organoleptyczny na końcu / organoleptic test at the end

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz