poniedziałek, 20 lutego 2012

jak żyć? / how to live?jak żyć? / how to live?

I almost always do not live

Steven Spielberg nie żył w listopadzie, ale teraz tak/ Steven Spielberg was dead in November, but now he's alive

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz