piątek, 23 marca 2012

wpłynąłem na suchego przestwór oceanu...

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,

Omijam koralowe ostrowy burzanu.
(Adam Mickiewicz, Stepy Akermańskie) 

 
I entered the dry waters of an open sea;

My carriage like a canoe plunges in the green
Deep of flowery meadows and passes between
The coral isles of brier and laburnum tree.
(Adam Mickiewicz, The Akkerman Steppe, translated by A.Kreczmar)

1 komentarz: