niedziela, 19 sierpnia 2012

Mój Najlepszy Przyjaciel i jego Lepsza Połowa / My Best Friend and His Best Half

Janusz.
Jeśli twierdzi się, że prawdziwa przyjaźń pomiędzy mężczyzną i kobietą nie jest możliwa, to nasza blisko 12- letnia przyjaźń jest zaprzeczeniem tej tezy. / If it is claimed that true friendship between a man and a woman is not possible, our nearly 12 - year friendship is a denial of the thesis.

Paulina.
Dobro w czystej postaci. Gdyby miała skrzydła pewnie byłaby aniołem. Ale nie ma, więc została jego Żoną. / Good in its pure form. If she had wings probably she would have been an angel. But doesn't have wings, so became his Wife.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz