niedziela, 5 maja 2013

stara fabryka w Walimiu / old factory in Walim


WALIM - Wieś założona na początku XIV wieku. W XVII i XVIII wieku wieś stała się ośrodkiem produkcji i handlu płótnem.

Od 1765 w Walimiu co tydzień organizowane były targi płótna i przędzy. Na bazie utworzonych w 1848 i 1864 dwóch tkalni mechanicznych powstały tu zakłady Websky, Hartmann & Wiesen AG, po II wojnie światowej przejęte przez Państwo. W czasach PRL w Zakładach Przemysłu Lniarskiego "Walim" rocznie wytwarzano do 12,5 mln mb tkanin (ręczniki, obrusy, tkaniny żakardowe, drukowane, powlekane, pościelowe). Zakłady upadły w 1992. Ich dawne budynki są obecnie w stanie ruiny.

=================================

The village was founded in the early XIV century. In the XVII and XVIII century the village became a center of production and trade of cloth.

From 1765 
canvas and yarn fairs were organized  in Walim every week. On the basis of two mechanical weaving factories created in 1848 and 1864 Websky, Hartmann & Wiesen AGbuilt here their factory, after World War II acquired by the State. In the communist era Flax Industry "Walim" produced annually up to 12.5 million m textiles (towels, tablecloths, jacquard fabric, printed, coated, bedding). The factory collapsed in 1992. The old buildings are now in ruins.

1 komentarz: