sobota, 27 marca 2010

z komórki / from my mobile

ul. Dzielna 7, Nowolipki


tyły Pl. Zbawiciela (back of the Saviour Square)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz